KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HỘI THI  SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022-2023

Chủ nhật - 19/02/2023 23:15 221 0
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
HỘI THI  SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022-2023

          Thực hiện Công văn số 5205/UBND-VX ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động  tỉnh và Tỉnh Đoàn Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2022-2023 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA     
          Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
II. CƠ QUAN TỔ CHỨC
           Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.
III. LĨNH VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1- Lĩnh vực dự thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
2. Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hoá chất, năng lượng;
3. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
4. Lĩnh vực khác (giáo dục, y tế...)

2- Đối tượng dự thi
2.1. Mọi cá nhân đang làm việc và sinh sống tại Nghệ An, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết qủa của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Nghệ An từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.
2.2. Mọi tổ chức ở Nghệ An đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.
2.3. Các công trình đã đạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An thì không được tham gia Hội thi.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
          - 01 Giải Nhất:               Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng;
          - 01 Giải Nhì:                 Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng;
          - 02 Giải Ba:                  Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng;
          - 05 Giải Khuyến khích:  Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng.
V. KINH PHÍ CHO HỘI THI
Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
VI. BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
1. Ban tổ chức Hội thi bao gồm đại diện Lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An và một số sở, ngành hữu quan. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đảm nhiệm. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt bốn cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi, Hội đồng giám khảo, ban hành thể lệ Hội thi và Quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi.
2. Hội đồng giám khảo do Ban tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập,  mời các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.
VII. ĐỊA ĐIỂM NỘP SẢN PHẨM DỰ THI
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An
Địa chỉ: Số 154 - Đinh Công Tráng - Thành phố Vinh
Điện thoại: 02383.843918; 091.167.0123
Email: phuongthuy2301@gmail.com

VIII. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Các hoạt động
Cá nhân/
tổ chức
thực hiện
Thời gian thực hiện
1 Thành lập Ban tổ chức Hội thi Liên hiệp các Hội
Khoa học và kỹ thuậtNghệ An
02/2023
2 Ban hành thể lệ Hội thi Liên hiệp các Hội
Khoa học và kỹ thuậtNghệ An
02/2023
3 Tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi Ban tổ chức Hội thi 02/2023-05/2023
4 Tiếp nhận hồ sơ dự thi
 
Liên hiệp các Hội
Khoa học và kỹ thuậtNghệ An
Đến hết ngày 30/5/2023
5 Ban hành Quy định chấm điểm các giải pháp dự thi Ban tổ chức Hội thi 06/2023
6 Thành lập các Hội đồng chấm thi Ban tổ chức Hội thi 06/2023
7 Khảo sát thực tế Ban tổ chức Hội thi; Hội đồng giám khảo 06/2023
8 Tổ chức chấm thi, tổng kết, trao giải Ban tổ chức Hội thi; Hội đồng giám khảo 07/2023
9 Lựa chọn các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc Ban tổ chức Hội thi 08/2023

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An
- Thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh; chủ trì điều hành và tổ chức Hội thi; Thường trực ban tổ chức Hội thi;
- Ban hành thể lệ Hội thi;
- Làm việc với Đài phát thanh và truyền hình, các báo về việc tuyên truyền Hội thi, xây dựng phóng sự truyền hình phục vụ lễ trao giải...
- Tiếp nhận giải pháp dự thi, tổng hợp phân loại theo từng lĩnh vực, tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến Hội thi;
- Lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của Hội thi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 
- Xây dựng băng rôn, Thiết kế tờ rơi Hội thi, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Hội thi cấp tỉnh và toàn quốc.
- Thành lập Hội đồng giám khảo chấm thi cấp tỉnh gồm: đại diện sở Khoa học và Công Nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An; mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực làm thành viên.
- Ban hành Quy định chấm điểm các giải pháp dự thi.
- Phối hợp với các đơn vị kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho Hội thi.
- Chọn lựa và tư vấn hoàn thiện các giải pháp của các tác giả đạt giải cao ở Hội thi cấp tỉnh gửi tham dự Hội thi toàn quốc. Tổ chức đoàn đưa các tác giả đạt giải dự lễ tổng kết, trao giải toàn quốc.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tham gia góp ý các văn bản liên quan đến Hội thi.
- Tuyên truyền Hội thi trên tạp chí Khoa học công nghệ và Website của đơn vị.
- Vận động, hướng dẫn khối Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi.
- Kêu gọi một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho Hội thi.
- Hướng dẫn cho tác giả lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp giải pháp sáng tạo kỹ thuật theo quy định hiện hành (nếu có).
3. Liên đoàn lao động tỉnh
- Có văn bản và biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị; công đoàn ngành; công đoàn cơ sở trực thuộc; đơn vị trực thuộc triển khai Hội thi sâu rộng trong toàn tỉnh với nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Tham gia góp ý các văn bản liên quan đến Hội thi.
- Tuyên truyền Hội thi trên tạp chí Công đoàn và Website của đơn vị.
- Vận động, hướng dẫn các sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi.
- Kêu gọi một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho Hội thi.
- Tham mưu khen thưởng các đồng chí đoàn viên công đoàn, người lao động làm tốt công tác tuyên truyền.
4. Tỉnh đoàn
- Có văn bản và biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai Hội thi sâu rộng trong toàn tỉnh với nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Tăng cường công tác tuyên truyền Hội thi trên các diễn đàn, mạng xã hội.
- Đưa kết quả tham gia Hội thi vào tiêu chí thi đua khen thưởng của các cơ sở Đoàn.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.
- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi.
- Tham mưu khen thưởng đoàn viên, thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2022-2023, đề nghị các cơ quan là thành viên Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành và các địa phương phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, Ban tổ chức Hội thi sẽ họp, xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay12,714
  • Tháng hiện tại354,953
  • Tổng lượt truy cập13,510,614
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây