Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng hiện đại, xanh sạch, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ ba - 02/01/2024 21:03 235 0
Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng hiện đại, xanh sạch, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu
      Chiều 29/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 ngành NN&PTNT. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.
Quang cảnh hội nghị
Lĩnh vực nông nghiệp là điểm sáng trong phát triển kinh tế
Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu khai mạc
     Năm 2023, lĩnh vực nông nghiệp được xem là điểm sáng trong phát triển kinh tế, có đóng góp rất lớn vào ổn định đời sống cho gần 84,5% dân số sống ở nông thôn. Kết quả các chỉ tiêu cơ bản của ngành đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) của khu vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá, đạt 4,54%. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp 77,03%, (trong đó tỷ trọng chăn nuôi trong nghiệp nghiệp ước đạt 48%) lâm nghiệp 6,92%, ngư nghiệp: 16,03%.
     Ngành tiếp tục chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện, tiềm năng của từng địa phương; duy trì và phát triển được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh ước đạt 344.225 ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 1.220.983/KH 1.200.000 tấn, đạt 101,75% kế hoạch.
     Ngành đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách quyết liệt nên đã khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi... do đó, sản xuất chăn nuôi phát triển khá về số lượng tổng đàn và sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Tổng đàn trâu, bò cả năm ước đạt 801/KH 793 nghìn con, đạt 101,06%, tăng 1,86% so với năm 2022; Tổng đàn lợn cả năm ước đạt 1.002,783/KH1.150 nghìn con, tăng 3,63% so với năm 2022; Tổng đàn gia cầm cả năm ước đạt 34.760/KH34.000 nghìn con, đạt 102,24% kế hoạch, tăng 7,87%% so với cùng kỳ năm trước...
     Tập trung giải quyết khó khăn cho ngư dân, phát triển đánh bắt xa bờ, tập trung các biện pháp khắc phục thẻ vàng Châu Âu (IUU. Tổng sản lượng thuỷ sản cả năm ước đạt 277.958/KH255.000 tấn, đạt 109% kế hoạch, tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác đạt 207.169 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 70.789 tấn.
     Sản xuất lâm nghiệp đã có chuyển biến mạnh về chất, phát triển bền vững, hiệu quả. Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 58,36%, kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng; trồng mới rừng tập trung ước đạt 22.682ha; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 1,705 triệu m3; làm tốt công tác chi trả Dịch vụ môi trường rừng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Lâm nghiệp tăng 6,67% so với năm 2022.
     Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp; trong năm 2023, toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn NTM, 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 01 huyện đạt chuẩn NTM. Có 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM.
     Hạ tầng nông nghiệp được củng cố, đầu tư công được tăng cường quản lý; các công trình cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, giải ngân kịp thời và dự kiến sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Công tác chế biến, tiêu thụ và quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, Sở NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức thành công Tọa đàm “Tiềm năng, lợi thế và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An”...
Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Tiến Đức tham luận về thực trạng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Hồ Sỹ Hải tham luận về kết quả phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển kinh tế tập thể, xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nam Đàn
Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành NN&PTNT đã đạt được trong năm 2023.
     Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2024, ngành NN&PTNT tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng hiện đại, xanh sạch, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngành cấn phải bám sát kế hoạch và các chỉ tiêu được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch và kịch bản tăng trưởng của đơn vị mình cao hơn kế hoạch giao trong năm 2024; tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp ngay từ đầu năm, để đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chú trọng triển khai thực hiện các đề án, dự án được phê duyệt trong năm 2021-2023; tham mưu có chất lượng các đề án, nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2024.
     Đồng thời, phối hợp với Sở KH&ĐT, các Sở, ngành và địa phương, đơn vị liên quan để thống nhất hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu của ngành trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến ngành NN&PTNT trong Quy hoạch tỉnh và Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
     Quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết chặt chẽ, bình đẳng tin cậy giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 03/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương.
     Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; quan tâm công tác thủy lợi, nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu... trên địa bàn tỉnh.
     Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng đi đôi với phòng, chữa cháy rừng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý chất lượng, giá cả đầu vào. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo từ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn tại cơ sở và người nông dân nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí...
     Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành NN&PTNT, UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt Chỉ thị số 38/CT-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2024; căn cứ đề án sản xuất của ngành Nông nghiệp và của địa phương mình đã ban hành và diễn biến của thời tiết để chỉ đạo bà con nông dân sản xuất theo đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống, quy trình sản xuất… Sở NN&PTNT và các địa phương tập trung chống rét, chống đói cho đàn gia súc gia cầm, nhất là đàn trâu bò; không gieo cấy khi nhiệt độ xuống dưới 150C… Rà soát nguồn nước để có kế hoạch chuyển đổi diện tích trồng lúa không đảm bảo nước trong cả vụ hoặc kém hiệu quả sang gieo trồng các cây trồng khác có giá trị, phù hợp hơn để nâng cao hiệu quả kinh tế...
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân đã có thành tích từ năm 2018-2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng ủy Sở NN&PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 
Kim Oanh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây