Chức năng - nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

Điều 4.Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An có các chức năng sau đây:
1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Nghệ An ở trong và ngoài tỉnh; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.
2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An .
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củatổ chức thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Nghệ An.
Điều 5Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An có các nhiệm vụ sau đây:
1. Củng cố, phát triển tổ chức; điều hòa, phối hợp và trợgiúp hoạt động của các hội thành viên; tăng cường mối liên kết giữa các hội thành viên.
2. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ:
a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là các hội viên trẻ.
b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động:
a) Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện cácđường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các dự luật, chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư quan trọng.
b) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
c) Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân. Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ.
d) Giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡngnhân tài.
e) Tham gia phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các hoạt động xã hội khác.
4. Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
a) Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
b) Phản ánh trung thực nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.
5. Tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ của các nước, các thành viên của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đặc biệt là Liên hiệp hội các tỉnh miền Trung.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây