STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 22/08/2023 QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
2 2172/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 21/07/2023 Quyết định về việc khen thưởng 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt giải tại "Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Nghệ An" lần thứ 28 năm 2022 của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
3 Số 980-TB/TU ngày 18/7/2023 18/07/2023 Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
4 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 18/07/2023 Nghị quyết của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5 QĐ 375/QĐ-LHHVN ngày 31/5/202 31/05/2023 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân, tập thể thuộc hội điều dưỡng Nghệ An
6 372/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2023 31/05/2023 Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật " cho các cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Tân Kỳ
7 số 403-TB/SKHCN 27/04/2023 Thông báo về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tôn vinh trí thức lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An
8 Số 3203/UB-TH ngày 25/4/2023 27/04/2023 Tổ chức tôn vinh trí thức lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023
9 15/GP-XBBT ngày 14/2/2023 14/02/2023 Giấy phép xuất bản bản tin
10 số 46/LHHVN ngày 10/2/2023 10/02/2023 Công văn tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023
11 Quyết định: 28/QĐ-LHHVN ngày 16.1.2023 16/01/2023 Tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021 - 2022 góp phần phát triển triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo đề nghị của cụm thi đua số 4
12 số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 08/12/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13 Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11� 28/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
14 Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11� 28/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
15 Số: 6923/UBND-KT ngày 12/9� 19/09/2022 Đề cử doanh nghiệp tham gia xét chọn và vinh danh "doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo lần thứ 5 năm 2022
16 số 17-QĐ/TU 19/09/2022 Quy định về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
17 Số 733/QĐ-LHHVN 15/08/2022 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 05 tập thể, 05 cá nhân hội Điều dưỡng Nghệ An
18 37-CV/ĐĐLHHVN 09/06/2022 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
19 1284/UBND.VX 01/03/2022 Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022
20 Số 740/CV-BTGTU 08/02/2022 Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong dịp đầu xuân 2022
21 Số 42-CV/BCĐ 27/12/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
22 Số 169/GP-XBBT 22/12/2021 Giấy phép xuất bản bản tin
23 Số: 31/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
24 Số: 1039/QĐ-LHHVN 03/12/2021 Quy định ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
25 QĐ số 1012/QĐ-LHHVN 02/12/2021 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
26 QĐ số 986/QĐ-LHHVN 26/11/2021 Quyết định về việc trao thưởng Cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
27 QĐ 589/KH-UBND 22/10/2021 Kế hoạch triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
28 QĐ: 3896/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định ban hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch covid 19 để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"
29 Quyết định số 112/QĐ-LHH ngày 04/10& 04/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
30 Quyết định số: 113/QĐ-LHH ngày 04� 04/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm giáo dục Môi trường
31 Quyết định số 114/QĐ-LHH ngày 04/10& 04/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm phần mềm tin học Nghệ An
32 Quyết định 115/QĐ-LHH ngày 04/10� 04/10/2021 Về việc giải thể viện hợp tác Quốc tế phát triển nguồn nhân lực nhân tài
33 Quyết định số 116/QĐ-LHH ngày 04/10& 04/10/2021 Về việc giải thể trung tâm Tư vấn chuyển giao Khoa học & công nghệ Nghệ An
34 Quyết định số 117/QĐ-LHH ngày 04� 04/10/2021 Quyết định Kết nạp Hội hoá học Nghệ An
35 Quyết định số: 118/QĐ-LHH ngày 04� 04/10/2021 Về việc quyết định kết nạp viện khoa học và phát triển công nghệ Môi trường
36 Quyết định số: 119-LHH ngày 04/10� 04/10/2021 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
37 Quyết định số 104/QĐ-LHH ngày 30/9&a 30/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2021
38 Quyết định số 103/QĐ-LHH ngày 30/9&# 30/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021
39 3000/QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh
40 103/GP-TTĐT 18/08/2021 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
41 1213/CTPH/BKHCN-LHHVN 18/07/2021 Chương trình hợp tác khung giữa Bộ khoa học và công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
42 Thông báo số 33-TB/ĐĐLHHVN 01/07/2021 Thông báo kết luận cuộc làm việc giữa ban tuyên giáo trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
43 Quyết định: 1938/QĐ-UBND 17/06/2021 1. Thiết lập khu cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách Phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2021 của Văn phòng Chính phủ đối với: chung cư Golden1, Đường Lưu Đức An, Phường Hưng Dũng và Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. 2. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa bàn Thành phố vinh.3. Thời gian thực hiện cách ly và giãn cách xã hội: kể từ 00h00 ngày 17/6/2021.
44 CV:3660/UBND-VX ngày 07.6.2021 07/06/2021 Công văn 3660/UBND-VX của UBND tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
45 237 - TB/TU ngày 29/4/2021 29/04/2021 Thông báo của Ban thường trực tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác phòng, chống covid-19
46 Số 43/CV-LHH ngày 27/4/2021 27/04/2021 Thông báo tham gia sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021
47 Quyết định 434/QĐ-UBND 18/02/2021 Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 03 cá nhân đã có thành tích hướng dẫn học viên đạt giải cao trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020. Cụ thể:1. Ông Nguyễn Hà Nam, Giáo viên, trường THCS Diễn Hải2. Ông Mai Văn Quyền, Giáo viên, trường THPT chuyên Phan Bội Châu3. Ông Biện Tiến Hùng, Giáo viên, trường THCS Thanh Đức
48 Số 17/QĐ-LHH 18/02/2021 Quyết định ban hành Quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức Khoa học và công nghệ trực thuộc
49 Số 16-TT/LHH 17/02/2021 Thủ tục kết nạp tổ chức thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và thủ tục kết nạp uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2019 - 2024
50 Số: 01/NQ-LHHVN 14/01/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập157
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm156
  • Hôm nay10,970
  • Tháng hiện tại313,200
  • Tổng lượt truy cập9,365,803
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây