STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 6923/UBND-KT ngày 12/9� 19/09/2022 Đề cử doanh nghiệp tham gia xét chọn và vinh danh "doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo lần thứ 5 năm 2022
2 số 17-QĐ/TU 19/09/2022 Quy định về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
3 Số 733/QĐ-LHHVN 15/08/2022 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 05 tập thể, 05 cá nhân hội Điều dưỡng Nghệ An
4 1284/UBND.VX 01/03/2022 Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022
5 Số 740/CV-BTGTU 08/02/2022 Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong dịp đầu xuân 2022
6 Số 42-CV/BCĐ 27/12/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
7 Số 169/GP-XBBT 22/12/2021 Giấy phép xuất bản bản tin
8 Số: 31/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
9 Số: 1039/QĐ-LHHVN 03/12/2021 Quy định ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
10 QĐ số 1012/QĐ-LHHVN 02/12/2021 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
11 QĐ số 986/QĐ-LHHVN 26/11/2021 Quyết định về việc trao thưởng Cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
12 QĐ 589/KH-UBND 22/10/2021 Kế hoạch triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
13 QĐ: 3896/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định ban hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch covid 19 để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"
14 Quyết định số 112/QĐ-LHH ngày 04/10& 04/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
15 Quyết định số: 113/QĐ-LHH ngày 04� 04/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm giáo dục Môi trường
16 Quyết định số 114/QĐ-LHH ngày 04/10& 04/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm phần mềm tin học Nghệ An
17 Quyết định 115/QĐ-LHH ngày 04/10� 04/10/2021 Về việc giải thể viện hợp tác Quốc tế phát triển nguồn nhân lực nhân tài
18 Quyết định số 116/QĐ-LHH ngày 04/10& 04/10/2021 Về việc giải thể trung tâm Tư vấn chuyển giao Khoa học & công nghệ Nghệ An
19 Quyết định số 117/QĐ-LHH ngày 04� 04/10/2021 Quyết định Kết nạp Hội hoá học Nghệ An
20 Quyết định số: 118/QĐ-LHH ngày 04� 04/10/2021 Về việc quyết định kết nạp viện khoa học và phát triển công nghệ Môi trường
21 Quyết định số: 119-LHH ngày 04/10� 04/10/2021 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
22 Quyết định số 104/QĐ-LHH ngày 30/9&a 30/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2021
23 Quyết định số 103/QĐ-LHH ngày 30/9&# 30/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021
24 3000/QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh
25 103/GP-TTĐT 18/08/2021 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
26 1213/CTPH/BKHCN-LHHVN 18/07/2021 Chương trình hợp tác khung giữa Bộ khoa học và công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
27 Thông báo số 33-TB/ĐĐLHHVN 01/07/2021 Thông báo kết luận cuộc làm việc giữa ban tuyên giáo trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
28 Quyết định: 1938/QĐ-UBND 17/06/2021 1. Thiết lập khu cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách Phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2021 của Văn phòng Chính phủ đối với: chung cư Golden1, Đường Lưu Đức An, Phường Hưng Dũng và Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. 2. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa bàn Thành phố vinh.3. Thời gian thực hiện cách ly và giãn cách xã hội: kể từ 00h00 ngày 17/6/2021.
29 CV:3660/UBND-VX ngày 07.6.2021 07/06/2021 Công văn 3660/UBND-VX của UBND tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
30 237 - TB/TU ngày 29/4/2021 29/04/2021 Thông báo của Ban thường trực tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác phòng, chống covid-19
31 Số 43/CV-LHH ngày 27/4/2021 27/04/2021 Thông báo tham gia sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021
32 Quyết định 434/QĐ-UBND 18/02/2021 Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 03 cá nhân đã có thành tích hướng dẫn học viên đạt giải cao trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020. Cụ thể:1. Ông Nguyễn Hà Nam, Giáo viên, trường THCS Diễn Hải2. Ông Mai Văn Quyền, Giáo viên, trường THPT chuyên Phan Bội Châu3. Ông Biện Tiến Hùng, Giáo viên, trường THCS Thanh Đức
33 Số 17/QĐ-LHH 18/02/2021 Quyết định ban hành Quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức Khoa học và công nghệ trực thuộc
34 Số 16-TT/LHH 17/02/2021 Thủ tục kết nạp tổ chức thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và thủ tục kết nạp uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2019 - 2024
35 Số: 01/NQ-LHHVN 14/01/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
36 số: 02/NQ-LHHVN 14/01/2021 Nghị quyết Hội nghị Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ nhất khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
37 Số: 1515/QĐ-LHHVN 05/01/2021 Quyết định về việc phân công (tạm thời) nhiệm vụ thành viên Thường trực đoàn chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
38 Số: 4854/QĐ-UBND 05/01/2021 Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
39 Số: 2205/QĐ-TTg 24/12/2020 Quyết định phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
40 Số: 2200/QĐ-TTg 22/12/2020 Quyết định phê duyệt Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030
41 số: 93-KL/TW 07/12/2020 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
42 Số 1176/QĐ-LHHVN 17/11/2020 Quyết định về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 16 năm 2020
43 QĐ 1177/QĐ-LHHVN 17/11/2020 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2020
44 1007/QĐ-LHHVN 14/02/2020 Quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi lần thứ 15
45 660/UBND-VX 13/02/2020 Đề cử tôn vinh doanh nghiệp điển hình sáng tạo
46 106/CTr-LHH 23/12/2019 Chương trình hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024
47 946/LHHVN-VIFOTEC 09/12/2019 V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019-2020
48 1008/QĐ-LHHVN 03/10/2019 Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2018-2019
49 QĐ số 1007/QĐ-LHHVN 03/10/2019 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 15 năm 2019
50 3532/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay8,269
  • Tháng hiện tại22,087
  • Tổng lượt truy cập4,751,329
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây