Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thứ ba - 10/01/2023 22:33 21 0
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Chiều ngày 10/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, một số sở ngành liên quan, các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đại diện lãnh đạo các hội thành viên.
3
Đồng chí Đậu Quang Vinh - Phó chủ tịch Thường trực báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Trong năm 2022, Thường trực liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng tới từng hội thành viên, quán triệt thực hiện các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, của tỉnh các văn bản liên quan thông qua hệ thống Ioffice để các hội thành viên nắm được các chủ trương, văn bản của Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp tình hình mới: Đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi, tổ chức cho các nhóm đối tượng cán bộ chủ chốt; cán bộ, đảng viên; đội ngũ trí thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật...
y dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2022, tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu xuyên suốt trong năm, Nghị quyết số 20-NQ/TW vềPhát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020”. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở KH & CN, các hội thành viên tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Nghị quyết số 20-NQ/TW vềPhát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020”.
Thường trực liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đã hướng dẫn, đôn đốc kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và đại hội các hội thành viên đúng quy định.Tổ chức thành công đại hội chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Nghệ An nhiệm kỳ 2022 – 2025, Kết nạp thêm  hội viên ở các hội thành viên. Tổ chức các hội nghị và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; ...
Trong năm 2022, đã xuất bản 12/12 số và gửi các xã, phường, thị trấn, các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh và trao đổi với 63 Liên hiệp các tỉnh bạn; Trong đó tỷ lệ bài viết về nông  - lâm nghư nghiệp chiếm 30%, Y tế sức khỏe cho người dân chiếm 25%, Khoa học công nghệ môi trường khoảng 20%, Khoa học xã hội nhân văn chiếm 20%, tin tức hoạt động chiếm 5%;... Đội ngũ cộng tác viên phong phú, tích cực. Hoạt động webside Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật http://lienhiepkhktnghean.org.vn đã tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực KHKT và thông tin kịp thời các hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT, quản trị Website, cập nhật cơ sở dữ liệu, hình ảnh, hoạt động... thu hút được đông đảo bạn đọc, hiện có 4.469.335 lượt truy cập với số lượng với số lượng trên 600 bài viết trong năm 2022. Hoạt động website được đánh giá cao cả về giao diện và nội dung và thu hút lượng lớn độc giả theo dõi tạo sức lan tỏa cho thông tin Khoa học và kỹ thuật nói chung và  trong tỉnh nói riêng.
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội -nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật đã chỉ đạo, phối hợp các hội thành viên thực hiện  6 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội và 3 nhiệm vụ khoa học thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022; 01 dự án Vusta - dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn triển khai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022, trao giải cho: 03 giải nhất; 05 giải nhì; 10 giải ba; 23 giải khuyến khích. Tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 đã đạt 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích. Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Nghệ An là 1 trong 12 đơn vị được Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi. UBND tỉnh có quyết định số: 590/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về việc khen thưởng cho cá nhân (thầy giáo/cô giáo và các em học sinh) có thành tích đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021.
Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2021, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An được 01 giải khuyến khích, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An được Ban tổ chức tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021. Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Nghệ An được tặng Bằng khen năm 2022 của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.(cụm thi đua số 4).
Năm 2022, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã vinh danh 01 cá nhân: Ths Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch hội Khoa học lịch sử Nghệ An.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khẳng định những kết quả nổi bật đã đạt được, đồng thời đề nghị trong năm 2023 cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lựa chọn xây dựng một số chương trình phối hợp với các sở ban ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ…). Nâng cao chất lượng tập san Khoa học và Ứng dụng. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác hội cho đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác đối ngoại, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm các nguồn tài trợ để phục vụ các hoạt động. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An; Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật và Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghẹ Việt Nam năm 2023, đảm bảo đúng tiêu chí, tôn chỉ mục đích và đạt hiệu quả cao. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các Hội thành viên trong Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ giữa Hội và ngành chủ quản để thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao. Nang cao chất lượng, hiệu quả Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội -nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Duy trì hoạt động websile Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và ứng dụng hệ thống ioffice. Rà soát, đốc thúc và phối hợp các hội thành viên tổ chức đại hội các Hội đến nhiệm kỳ. Tập hợp và kết nạp các hội viên, thành viên.
Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
Khánh Huyền

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay8,152
  • Tháng hiện tại419,506
  • Tổng lượt truy cập5,597,285
Tin nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây