Triển khai mô hình thí điểm Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 11/07/2024 05:32 31 0
Tại Công văn số 5576/UBND-NN ngày 4/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung tại Công văn số 4722/BNN-VPĐP ngày 3/7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai mô hình thí điểm Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 -2025 để triển khai thực hiện.
 
Theo đó, thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Chương trình 925); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các Quyết định số 1796/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/5/2023, Quyết định số 4165/QĐ-BNN-VPĐP ngày 10/10/2023 và Quyết định số 859/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/3/2024 về phê duyệt danh mục mô hình thí điểm thuộc Chương trình. Qua quá trình thực hiện, tổng hợp kiến nghị của một số địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ một số nội dung xây dựng mô hình để các địa phương tham khảo thực hiện.
Về kinh phí triển khai mô hình: Kinh phí thực hiện mô hình bao gồm: Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được phân bổ cho địa phương; kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) và kinh phí huy động hợp pháp khác (dân đóng góp, xã hội hoá, tín dụng...).
Tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện mô hình thực hiện theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025.
Về trình tự và nội dung từng bước thực hiện: Căn cứ vào mục tiêu, tiêu chí của Chương trình MTQG xây dựng NTM hàng năm và nguồn vốn ngân sách được phân bổ; căn cứ vào danh mục mô hình thí điểm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nồng thôn phê duyệt, UBND tỉnh tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ giao Sở, ngành chuyên môn chủ trì (thường là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), phối hợp với các Sở, ngành liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch triển khai Chương trình 925. Trong đó cần xác định rõ về chủ trương, nội dung, kinh phí thực hiện xây dựng mô hình thí điểm của Trung ương.
Sau khi HĐND tỉnh thông qua kế hoạch, chủ trương, định mức, kinh phí thực hiện mô hình thí điểm thuộc Chương trình 925; UBND tỉnh có Quyết định giao đơn vị chủ trì thực hiện xây dựng mô hình.
Sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức phê duyệt kế hoạch/Dự án thực hiện chương trình thí điểm xây dựng mô hình và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.
Về triển khai xây dựng mô hình thí điểm: Sau khi đã được phê duyệt dự án/kế hoạch và dự toán chi tiết, các đơn vị quản lý mô hình chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung đã được phê duyệt đảm bảo hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo và các lớp tập huấn để giới thiệu, nhân rộng và hướng dẫn thực hiện mô hình trên địa bàn tỉnh.
Về công tác tổng hợp, kiểm tra, giám sát kết quả xây dựng mô hình: Dự án/kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các địa phương, đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối Chương trình NTM Trung ương) để tổng hợp, theo dõi và phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
UBND các tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện mô hình; định kỳ hàng năm, gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Văn phòng Điều phối Chương trình NTM Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan tiến hành hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai các mô hình thí điểm của Trung ương theo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất.
Đối với trường hợp dừng thực hiện mô hình thí điểm, UBND tỉnh chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phân bổ, sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương đã được phân bổ thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình 925 và Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây