Hội đồng thẩm định thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ năm - 17/11/2022 22:41 89 0
Định hướng phát triển trọng tâm của Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định gồm: 2 khu vực động lực tăng trưởng, 3 đột phá chiến lược; 4 hành lang kinh tế; 5 lĩnh vực trụ cột phát triển, 6 trung tâm đô thị.
Hội đồng thẩm định thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Sáng 14/11, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các thành viên, ủy viên Hội đồng thẩm định và ủy viên phản biện.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
CÔNG CỤ QUAN TRỌNG TRONG ĐỊNH HƯỚNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN
Quy hoạch tỉnh là một khâu quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc gia và là công cụ quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn mỗi tỉnh, thành.
Do đó, ngay sau khi Luật Quy hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan đến quy hoạch được ban hành, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1179 ngày 4/8/2020.
Nghệ An xác định nội dung lập Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An còn nhiều dư địa, tiềm năng để phát triển. Do đó, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải làm thế nào khai thác hết tiềm năng và xây dựng, phát triển tỉnh trở thành vùng động lực, đầu tàu dẫn dắt, lan tỏa của vùng Bắc Trung Bộ.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Nghệ An xác định chất lượng quy hoạch là nội dung đặc biệt quan trọng. Tư tưởng xuyên suốt trong quy hoạch là kiên trì thực hiện định hướng phát triển bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến thẩm định, góp ý của Hội đồng thẩm định, các chuyên gia để có cơ sở hoàn thiện các bước tiếp theo, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo hành lang pháp lý quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh.
Quy hoạch cũng là cơ sở để tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai, hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đánh dấu mốc 1.000 năm danh xưng Nghệ An.
CÔNG NGHIỆP LÀ ĐỘNG LỰC ĐỘT PHÁ; THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI LÀ MŨI NHỌN; NÔNG NGHIỆP SẠCH LÀ NỀN TẢNG
Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dựa trên 5 quan điểm phát triển. Trong đó nhấn mạnh xây dựng và phát triển Nghệ An trên cơ sở vận dụng phù hợp, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; phát triển tỉnh Nghệ An xứng tầm với vai trò là tỉnh trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.
Nghệ An xác định phát triển kinh tế là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội gắn với phát huy giá trị văn hóa và con người Nghệ An; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; mở rộng các quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo ra sự hội tụ, lan tỏa và phát triển.
Mục tiêu phát triển, đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; là trung tâm thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, thu nhập cao, văn minh hiện đại của cả nước.
 
Đồ họa: Hữu Quân
Mục tiêu cụ thể thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của Nghệ An theo kịch bản tăng trưởng nhanh: ưu tiên phát triển công nghiệp trở thành động lực đột phá; thương mại, dịch vụ hiện đại là mũi nhọn; nông nghiệp sạch là nền tảng.
Theo đó, quy hoạch cũng đã xây dựng các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 trên các lĩnh vực, trong đó có 9 mục tiêu về kinh tế, 11 mục tiêu về văn hóa - xã hội, 6 mục tiêu về môi trường và 1 nhóm mục tiêu về quốc phòng - an ninh.
Theo đó, một số mục tiêu quan trọng về kinh tế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 11,1%/năm. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10,2%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 12,0%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 8.000 USD (giá hiện hành). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân trên 12%/năm.
Đồ họa: Hữu Quân
Quy hoạch xây dựng các định hướng phát triển trọng tâm gồm: 2 khu vực động lực tăng trưởng, 3 đột phá chiến lược; 4 hành lang kinh tế; 5 lĩnh vực trụ cột phát triển, 6 trung tâm đô thị.
Trong đó, 2 khu vực động lực tăng trưởng được xác định là TP. Vinh mở rộng (sáp nhập thị xã Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên vào thành phố Vinh) và Khu kinh tế Nghệ An (mở rộng).
3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An.
4 hành lang kinh tế là ven biển phía Đông (gắn với trục Quốc lộ 1, Cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển); đường Hồ Chí Minh; Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48A.
5 lĩnh vực trụ cột phát triển là: công nghiệp; thương mại, dịch vụ; du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.
6 trung tâm đô thị gồm: đô thị Vinh mở rộng là trọng tâm; đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu); đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn); đô thị Diễn Châu; đô thị Đô Lương và đô thị Con Cuông.
Quy hoạch cũng định hướng phương án phát triển cụ thể cho các ngành, lĩnh vực quan trọng, gồm các ngành: công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, kinh tế biển, nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, khu kinh tế, 4 hành lang kinh tế. Quy hoạch cũng xác định định hướng phát triển đô thị - nông thôn, khu chức năng, vùng huyện, liên huyện; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật.
Tại hội nghị, ý kiến các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định và ủy viên phản biện dành nhiều ý kiến góp ý cho quy hoạch tỉnh Nghệ An về quan điểm, mục tiêu, các kịch bản phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, phương án phát triển đô thị; làm rõ các cơ sở phân tích, dự báo các yếu tố thuận lợi trong giai đoạn mới, các yếu tố sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh như: hạ tầng giao thông chiến lược; việc phát triển, mở rộng TP. Vinh thành đô thị biển, các yếu tố xây dựng TP. Vinh thành trung tâm vùng.
Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ thêm về không gian phát triển; việc mở rộng phát triển KKT Đông Nam; các chỉ tiêu về kinh tế biển, du lịch…, nhất là làm rõ nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá phù hợp với khả năng huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện; việc phát huy trục ven biển kết hợp kết nối với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam để phát triển kinh tế biển.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An xác định lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, do đó tỉnh rất nỗ lực để hoàn thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm định.
Cảm ơn và đánh giá ý kiến các chuyên gia rất gần và sát với Nghệ An, đặc biệt các chuyên gia không chỉ góp ý vào quy hoạch mà còn toát lên nhiều ý kiến mong muốn Nghệ An nỗ lực thực hiện để hiện thực hóa quy hoạch khi được duyệt, vì quy hoạch không chỉ tạo ra tiền đề, mục tiêu mà còn là không gian phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc, cầu thị tiếp thu các góp ý; đồng thời khẳng định sẽ rất nỗ lực để hấp lực tạo thành động lực, nguồn lực cho Nghệ An thực hiện đạt mục tiêu đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân tích, làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm liên quan đến quan điểm phát triển, kịch bản phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; liên quan đến vấn đề đất đai; phát triển đô thị; giải pháp và nguồn lực thực hiện.
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An trong công tác lập quy hoạch và cho biết, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh bỏ phiếu thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và các báo cáo liên quan.
Nhấn mạnh vai trò, vị trí của Nghệ An phải trở thành trung tâm, cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ; đây cũng là niềm tin, kỳ vọng, mong muốn của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, chuyên gia, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đề nghị tỉnh tiếp thu, nghiên cứu và giải trình các ý kiến của các bộ, ngành và các chuyên gia.
Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu làm rõ các điểm nghẽn mang tính cản trở phát triển của tỉnh; đồng thời làm rõ vai trò, vị trí, tầm nhìn của Nghệ An đối với việc xác định là trung tâm của vùng động lực Bắc Trung Bộ, cũng như những trung tâm động lực tăng trưởng nội tỉnh.
Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đặc biệt lưu ý phải làm nổi trội triết lý phát triển, để có thứ tự ưu tiên mang tính “táo bạo”, đột phá của tỉnh; làm rõ liên kết vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, Nam Nghệ - Bắc Hà và kết nối với Lào, vấn đề hình thành hệ thống đô thị của Nghệ An, đặc biệt là xây dựng TP. Vinh là đô thị biển, là trung tâm của cả vùng Bắc Trung Bộ;…
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh cũng lưu ý, sau khi hội đồng thẩm định thông qua, các bên liên quan cần hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, dự thảo Quyết định phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ.
 

Tác giả bài viết: Thành Duy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây