Chìa khoá thành công của Nghệ An nằm ở khả năng khơi dậy nguồn lực con người

Thứ tư - 17/01/2024 04:59 98 0
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào sáng nay (13/01), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng để triển khai thực hiện quy hoạch không thể nghĩ và làm theo lối cũ, cách thường. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như từng người dân Nghệ An phải chuyển hoá khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới vào trong từng hành động, việc làm để tỉnh trở thành một địa chỉ đỏ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm. Chìa khoá thành công Nghệ An nằm ở khả năng khơi dậy nguồn lực con người.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2024 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm động lực mới, sức lan toả trong thu hút đầu tư phát triển không chỉ đối với tỉnh Nghệ An mà cả trong liên kết phát triển của các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu
Nghệ An có quy mô diện tích lớn nhất cả nước, nằm ở vị trí chiến lược với nhiều tiềm năng lợi thế, hội tụ đủ các yếu tố về tự nhiên như một “Việt Nam thu nhỏ”. Vị trí địa lý tạo cho Nghệ An có vai trò quan trọng trong kết nối hành lang kinh tế ven biển Bắc – Nam và hành lang kinh tế Đông – Tây với nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan.
Đây là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhiều bậc anh hùng hào kiệt, sỹ phu yêu nước nổi tiếng, có bề dày truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng, văn hóa đậm đà bản sắc, quê hương của những làn điệu dân ca Ví, Giặm. Đặc biệt, động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển là nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài; là tinh thần tự tôn, tự lực, tự cường, đoàn kết, hiếu học, luôn coi trọng tình nghĩa, đoàn kết, gắn bó… Điều đó khẳng định, Nghệ An hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và cả nước.
Xác định vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế như vậy của tỉnh Nghệ An, từ năm 2003, Bộ Chính trị đã ban hành các Kết luận số 20-KL/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW và gần đây là Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Trong những năm qua, phát huy những tiềm năng lợi thế đó, với khát vọng phát triển, tinh thần hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, Nghệ An đã vươn lên mạnh mẽ đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 10/63 cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,14%. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm nhanh, từ 22,89% vào năm 2011 đến năm 2022 còn 6,41%; có 10 đơn vị cấp huyện và 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Khu kinh tế Đông Nam đóng vai trò động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển đưa Nghệ An lọt tốp 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 1,6 tỷ USD; trong đó có nhiều nhà đầu tư về điện tử, công nghệ, năng lượng xanh hàng đầu thế giới, (Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, Foxconn...
Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2045 Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện… Đó không chỉ là khát vọng, nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An mà còn là mong muốn của nhân dân cả nước trong xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quy hoạch tỉnh Nghệ An và Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đông Nam được công bố hôm nay được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, được đặt trong tổng thể phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.
Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới với 02 khu vực động lực tăng trưởng, thực hiện 03 đột phá chiến lược; phát triển 04 hành lang kinh tế, 05 lĩnh vực kinh tế trụ cột và 06 trung tâm đô thị động lực. Cùng với Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ tạo những động lực mới để Nghệ An phát triển nhanh, mạnh, đột phá, bền vững hơn.
Vấn đề quan trọng còn lại là làm thế nào để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch này
Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng không thể nghĩ và làm theo lối cũ, cách thường, mỗi cán bộ, đảng viên cũng như từng người dân Nghệ An phải chuyển hoá khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới vào trong từng hành động, việc làm để tỉnh trở thành một địa chỉ đỏ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm.
Phó Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ một số suy nghĩ để tỉnh Nghệ An xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch.
Trước hết, để thực hiện quy hoạch cần nguồn lực lớn. Nguồn lực lấy từ đâu? Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng từ nguồn nhân lực chất lượng tạo động lực phát triển. Quy hoạch cũng đã tạo ra được hệ sinh thái để khơi dậy các tiềm năng và nguồn lực để phát triển, thông qua phát triển hệ sinh thái kinh tế đô thị - công nghiệp - dịch vụ; giá trị gia tăng từ đất đai thông qua đầu tư hạ tầng.
Khi đã có Quy hoạch cần phải có kế hoạch để triển khai nhưng quan trọng hơn trên minh họa không gian của tỉnh Nghệ An, có quy hoạch cụ thể về xây dựng, đô thị, nông thôn; phân vùng, phân khu… Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Lãnh đạo tỉnh Nghệ An phải xác định quy hoạch chính là đang khơi thông các tiềm năng từ đó dành nguồn lực của địa phương của nhà nước cũng như huy động xã hội hóa; có nhiều quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch này.
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, thứ nhất xây dựng kế hoạch cụ thể hóa quy hoạch cần xây dựng các dự án ưu tiên, triển khai các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, liên tỉnh; cần quan tâm đến hạ tầng xã hội y tế, văn hóa, hạ tầng số...
Cần phát triển các hành lang kinh tế phía Đông để thúc đẩy vùng phía Tây phát triển. Tỉnh Nghệ An có diện tích vùng núi rất lớn, do đó, tỉnh cần đặt phát triển dưới góc tiếp cận riêng biệt, chú ý đến độ che phủ rừng; cần quan tâm phát triển du lịch và kinh tế carbon thấp. Phó Thủ tướng cho rằng, đây là những vùng có thể trao đổi tín chỉ carbon trong trồng rừng, phát triển rừng.
Thứ hai, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước trong đầu tư công trình hạ tầng đóng vai trò dẫn dắt thúc đẩy đầu tư tư nhân. Cần thực hiện tốt khảo sát địa chất, thủy văn, dòng chảy thoát lũ, tính toán đến các tác động của biến đổi khí hậu ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án nhằm bảo đảm tính bền vững và an toàn.
Nghệ An cần đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao coi đây là động lực đột phá, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo để đào tạo nhân lực chất lượng cao và nhân lực ở lĩnh vực mới. Lợi thế của Nghệ An tới đây không chỉ là về đất đai, nhân công và còn là lợi thế về môi trường an toàn trong kinh doanh, sản xuất.
Nghệ An đã có những cơ chế chính sách đặc thù, tỉnh cần khai thác tối đa các lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh; nâng cao được chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), SIPAS...
Bên cạnh các chỉ tiêu quốc gia, tỉnh có thể ban hành các tiêu chuẩn riêng trong thu hút đầu tư, suất vốn đầu tư, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ… Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước để tạo được động lực, tạo được sự kết nối, cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là với 2 tỉnh liền kề: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, các địa phương trong vùng.
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ: Chìa khoá thành công Nghệ An nằm ở khả năng khơi dậy nguồn lực con người vô cùng mạnh mẽ. Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao phương châm 5 sẵn sàng (sàng về mặt bằng đầu tư; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ) mà Đảng Bộ, Chính quyền tỉnh Nghệ An đã đặt ra.
Các dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư ngay trong những ngày đầu năm, trong lễ công bố quy hoạch hôm nay là sự khởi đầu tốt đẹp cho thấy sức hấp dẫn, tiềm năng lợi thế, cơ hội đầu tư hấp dẫn của tỉnh Nghệ An. Phó Thủ tướng bày tỏ: “Chúng ta tin Nghệ An sẽ viết nên những kỳ tích về phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước như mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tác giả bài viết: PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây