KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng  tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023

Chủ nhật - 19/02/2023 23:11 732 0

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

 tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023

 
 
 
Thực hiện công văn số 974/LHHVN-VIFOTEC, ngày 23/12/2022 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Công văn số 253/UBND-TH ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 (năm 2022 – 2023), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023 với các nội dung, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
b) Cuộc thi là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ của tuổi trẻ tỉnh nhà.
c) Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỉnh nhà phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài sáng tạo của mình. Chọn lựa những mô hình/sản phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2022 - 2023.
2. Yêu cầu
a) Đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, khích lệ được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn tỉnh. Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tốt hơn.
b) Tổ chức phân loại, chấm, xếp loại các mô hình/sản phẩm dự thi, công bằng, khách quan, chính xác. Kiên quyết không đưa vào những mô hình/sản phẩm hay giải pháp sao chép, vi phạm bản quyền. Thực hiện đúng Thể lệ của cuộc thi.
II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 1. Nội dung
 1. Phát động cuộc thi;
 2. Tuyên truyền, hướng dẫn cuộc thi qua các website, các công cụ, phương tiện truyền thông của: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở KH&CN, Sở Giáo dục và đào tạo, Tỉnh đoàn.
 3. Tuyên truyền, tập huấn tại các huyện/thị xã thông qua hình thức tổ chức tập huấn tại các cụm;
 4. Nhận hồ sơ/sản phẩm, giải pháp dự thi;
 5. Tổ chức chấm và xét chọn các giải pháp dự thi;
 6. Tổng kết, trao giải và phát động cuộc thi năm 2023 – 2024;
 7. Lựa chọn hồ sơ dự thi toàn quốc;
 8. Hoàn thiện mô hình/sản phẩm và gửi đi dự thi toàn quốc.
 1. Tiến độ thực hiện
 
TT Nội dung Thành phần Địa điểm Thời gian
1 Phát động cuộc thi toàn tỉnh Ban tổ chức TP.Vinh Đã thực hiện
2 Tuyên truyền, tập huấn, phát tờ rơi hướng dẫn tại các huyện trên địa bàn Nghệ An Ban tổ chức Trên website, các công cụ truyền thông của các đơn vị... Tháng 2- 3/ 2023
- Cụm 1: Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ hợp, Quỳ Châu, Quế Phong Các đơn vị đóng trên địa bàn Cụm 1 gồm:
Các trường THPT, các Phòng GD&ĐT,  huyện,  thị  Đoàn.


Trường THPT
Quỳ Hợp 3
- Cụm 2: Nam Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, (Hưng Nguyên, TP Vinh, Nghi Lộc, TX Cửa Lò) Các đơn vị đóng trên địa bàn Cụm 2 gồm: Các trường THPT, các Phòng GD&ĐT, huyện, thị, thành Đoàn.

Phòng GD&ĐT
Diễn Châu
- Cụm 3: Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn Các đơn vị đóng trên địa bàn Cụm 3 gồm:
Các trường THPT, các Phòng GD&ĐT, huyện Đoàn.

Phòng GD&ĐT
Đô Lương
3 Nhận hồ sơ/sản phẩm, giải pháp dự thi   Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật. Từ 05/06 – 20/06/2023
4 Tổ chức chấm và xét chọn các giải pháp dự thi   Ban tổ chức,
Hội đồng giám khảo
Từ 20/06 -
30/06/2023
5 Tổng kết, trao giải và phát động cuộc thi năm 2023 - 2024   TP.Vinh Từ 05/07 -
15/07/2023
6 Lựa chọn hồ sơ dự thi toàn quốc   TP.Vinh 15/07/2023
7 Hoàn thiện mô hình/sản phẩm và gửi đi dự thi toàn quốc     Từ 15/07 -25/07/2023
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An
- Thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, chủ trì điều hành và tổ chức cuộc thi, thường trực ban tổ chức cuộc thi; Ban hành thể lệ cuộc thi.
- Tiếp nhận mô hình/sản phẩm dự thi, tổng hợp phân loại mô hình/sản phẩm theo từng lĩnh vực, tổ chức hướng dẫn, thẩm định về mặt nghiệp vụ đối với các hoạt động liên quan đến cuộc thi;
- Lập dự toán kinh phí cuộc thi theo quy định.
- Thiết kế tờ rơi, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc thi. Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cuộc thi;
- Thành lập Hội đồng chấm thi cấp tỉnh gồm: đại diện sở Khoa học và Công Nghệ, sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực làm thành viên.
- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023 và phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2023 - 2024.
- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình, báo Nghệ An về việc tuyên truyền Cuộc thi, xây dựng phóng sự truyền hình phục vụ lễ trao giải...
- Tăng cường công tác kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho cuộc thi. Lập danh sách và cảm ơn các tập thể, cá nhân tài trợ cho cuộc thi.
- Chọn lựa và tư vấn hoàn thiện, chỉnh sửa lại mô hình/sản phẩm của các tác giả đạt giải cao ở cuộc thi cấp tỉnh gửi đăng ký tham gia cuộc thi toàn quốc, tổ chức đoàn đưa các tác giả đạt giải dự tổng kết, trao giải toàn quốc.
- Tham mưu trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc thi; các giáo viên hỗ trợ các học sinh tham dự cuộc thi toàn quốc năm 2022 - 2023 đạt giải.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tuyên truyền cuộc thi trên tạp chí Khoa học công nghệ và Website của Sở.
- Tăng cường công tác kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho cuộc thi.
- Hướng dẫn và tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ cho các thí sinh có giải đặc biệt và giải nhất cuộc thi (khi có nhu cầu).
- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo, trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 – 2023 và phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2023 - 2024.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học phổ thông; Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia cuộc thi. Tuyên truyền Cuộc thi qua các diễn đàn, website của Sở.
- Lựa chọn, động viên các em học sinh tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022  - 2023.
- Tăng cường công tác kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho cuộc thi.
- Chỉ đạo các điểm, trường được lựa chọn triển khai tuyên truyền, tập huấn theo các đơn vị Cụm; phối hợp thực hiện tốt, hiệu quả công tác tuyên truyền, tập huấn.
- Tham gia ban Tổ chức, ban Giám khảo cuộc thi, trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023 và phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2023 - 2024.
4. Tỉnh đoàn
- Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành, thị Đoàn và các tổ chức, cơ sở Đoàn triển khai cuộc thi sâu rộng trong tất cả đối tượng thanh thiếu niên và nhi đồng trong toàn tỉnh. Tổ chức nhận hồ sơ, mô hình/sản phẩm tại đoàn cấp huyện và chuyển về Ban tổ chức.
- Tuyên truyền cuộc thi trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn – Hội – Đội của Tỉnh đoàn đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng.
- Đưa nội dung tham gia cuộc thi vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng của các cơ sở Đoàn. Phối hợp tổ chức, phát động, tổng kết, trao giải cuộc thi và khen thưởng các tổ chức Đoàn, Hội, Đội theo kế hoạch.
- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi, trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023 và phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2023 - 2024.
- Tăng cường công tác kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023. Đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ để triển khai thực hiện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập248
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm247
 • Hôm nay20,372
 • Tháng hiện tại380,006
 • Tổng lượt truy cập13,535,667
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây