NHỮNG ĐIỂM NHẤN NỐI BẬT CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NGHỆ AN NĂM 2023

Thứ tư - 21/02/2024 04:56 133 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức thành viên chủ động tổ chức, triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 với nhiều kết quả nổi bật.
Công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Lễ kỷ niệm ngày 18/5 ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 19/5 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An thực hiện tốt thông qua hệ thống Ioffice, webside:http://lienhiepkhktnghean.org.vn/ để các hội thành viên nắm được các chủ trương, văn bản của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp tình hình mới.
Các hội thành viên đã quán triệt các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và Chính phủ và của tỉnh thông qua các hoạt động chuyên môn đến từng hội viên, chi hội trực thuộc. Đặc biệt một số hội thành viên thông qua trang fanpage của UBMTTQ tỉnh, zalo để thông tin, tuyên truyền đến hội viên: hội Làm vườn, Hội Đông Y.
Công tác tập hợp xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh thông qua  việc tổ chức tốt hội nghị tổng kết hoạt động, công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Kết nạp đảng viên mới; Cử tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2023 - 2025. Tổ chức đoàn công tác tham gia học tập kinh nghiệm về công tác tập hợp, tôn vinh trí thức, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giải thưởng KHCN Việt Nam, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức KHCN. Phối hợp tổ chức thành công Chương trình làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An ngày 4/7/2023, sau phiên làm việc đã ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện kết luận số 980-TB/TU ngày 18/7/2023 của Tỉnh uỷ Nghệ An về thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Phối hợp, chỉ đạo Hội tiêu chuẩn & BVQLNTD Đại hội Khoá II nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Vật lý Đại hội khoá VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Tân Kỳ Đại hội khoá IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Châm cứu Đại hội khoá VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 .
Trong công tác thông tin và phổ biến kiến thức, Tập san Khoa học và ứng dụng là diễn đàn của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, trong năm 2023 đã xuất bản 12 số gửi các xã, phường, thị trấn, các sở, ban, ngành trong tỉnh và trao đổi với 63 Liên hiệp các tỉnh bạn. Trong đó tỷ lệ bài viết về nông  - lâm ngư nghiệp chiếm 30%, Y tế sức khỏe cho người dân chiếm 25%, Khoa học công nghệ môi trường khoảng 20%, Khoa học xã hội nhân văn chiếm 20%, tin tức hoạt động chiếm 5%;... Tập san Khoa học và ứng dụng chất lượng ngày càng được nâng cao về hình thức và nội dung, được người dân, bạn đọc đánh giá tốt.
Hoạt động webside Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật http://lienhiepkhktnghean.org.vn đã góp phần tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực KHKT và thông tin kịp thời các hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT, quản trị Website, cập nhật cơ sở dữ liệu, hình ảnh, hoạt động... đăng tin bài đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra, thu hút được đông đảo bạn đọc, đến ngày 18/12/2023 có 9,556,429 lượt truy cập.
Phối hợp, chỉ đạo các hội thành viên như:  Hội Luật gia xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 ; Hội Sinh vật cảnh: Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho Hội viên.  Hội Đông y  tổ chức đoàn tham quan và học hỏi kinh nghiệm hoạt động hội tại Hội Đông y tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Phối hợp cùng Sở Y tế xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư về “phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Hội Hoá học cung cấp thông tin hoạt động của Hội, kịp thời đưa tin các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng trên website: can.net.vn. Hội Thuỷ lợi tham gia hội thảo thực hiện kết luận 36/KL.TW của Bộ Chính trị về “Đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập và hồ chứa nước”; tham gia góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai; tham gia góp ý kiến dự thảo Luật Tài nguyên Nước....
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được nâng cao và phát triển trong các hội thành viên. Tiêu biểu có Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tân Kỳ, Hội Đông y, Hội Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Hội Thuỷ lợi, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Luật gia, Hội Làm vườn....
Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và các Hội thành viên đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoá khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động nghiên cứu và triển khai thực hiện. Đề xuất các nhiệm vụ, kế hoạch gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức pháp luật vào đời sống, tạo chuyển biến mới trong xây dựng và phát huy vị thế, vai trò của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An.
 • Thí điểm mô hình thu gom, phân loại rác thải và tái chế rác thải hữu cơ thành phân bón theo hướng kinh tế tuần hoàn ở huyện Tân Kỳ và huyện Đô Lương.
 •  Thí điểm mô hình du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh ở Nam Đàn.
 •  Thí điểm mô hình du lịch nông thôn gắn với chế biến ở Nam Đàn.
 •  Thí điểm mô hình du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, thân thiện và bảo vệ môi trường ở Yên Thành.
 • Thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới tại Hưng Nguyên.
 • Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các hội thành viên về Luật Đất đai sửa đổi.
 • Phối hợp với hội Khoa học Lịch sử Nghệ An tổ chức ngày hội Sử học Nghệ An lần thứ 2 ngày 25/2/2023.
 • Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện dự án Vusta - dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS.
          Bên cạnh đó, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đã phối hợp với các hội thành viên tổ chức các hoạt động hội thảo, tham gia thực hiện mô hình của các hội.
Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi, cuộc thi
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn triển khai tổ chức cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2023. Ban tổ chức đã trao: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 10 giải ba và 24 giải khuyến khích cho các mô hình, sản phẩm có tính mới, tính sáng tạo có khả năng áp dụng vào thực tiễn mang lại kết quả thiết thực. Ban tổ chức đã lựa chọn 17 đề tài tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 và đạt kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: Đạt 01 giải nhì, 02 giải ba.
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Liên đoàn lao động và Tỉnh đoàn triển khai tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Ban tổ chức đã trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải khuyến khích cho các đề tài xuất sắc, lựa chọn 03 đề tài tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17.
Tại lễ trao giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam lần thứ 28, năm 2023 ngày 31/5/2023 đoàn Nghệ An vinh dự có 01 giải ba với công trình: Công nghệ phân tích khoáng biển đa tầng ứng dụng cho muối ăn giảm mặn và muối dược liệu NaNosalt của nhóm tác giả Hồ Xuân Vinh – Trần Thị Hồng Thắm và cộng sự Công ty TNHH ABACA Việt Nam (huyện Quỳnh Lưu) và 02 giải khuyến khích gồm: Công trình “ Hệ thống Robot bốc hộp sữa vào thùng tự động” của nhóm tác giả: Cao Minh Hòa, Thái Bá Dương và các cộng sự Công ty cổ phần Sữa TH (nhà máy sữa TH); Công trình: “ Máy bóc bìa, rửa và phân loại đá” của tác giả Lê Văn Thỏa, Công ty TNHH Cơ khí Nhân Độ (huyện Quỳ Hợp). Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An là 1 trong 20 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam năm 2022.
Với nhiều thành tích đạt được, Hội Điều dưỡng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Tân Kỳ, Hội Luật gia, Hội Sinh vật cảnh, Hội Hoá học, Hội Làm vườn... được tặng bằng khen, kỷ niệm chương và những khen thưởng xứng đáng.
II. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trong tình hình mới.
 2. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và các Hội thành viên.
 3. Phối hợp, chỉ đạo các hội thành viên tổ chức Đại hội đảm bảo quy định: Hội Luật gia, Hội Làm vườn, Hội Sinh vật cảnh, Hội Khoa học Lịch sử. Phối hợp, chỉ đạo các hội thành viên triển khai các nhiệm vụ.
 4. Xuất bản 12 số Tập san Khoa học và Ứng dụng hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, chất lượng.
 5. Tiếp tục duy trì hoạt động tập san; web http://lienhiepkhktnghean.org.vn, đảm bảo yêu cầu.
 6. Quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật. Tạo mối quan hệ gắn kết giữa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân có liên quan, củng cố hoạt động các hội thành viên.
 7. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tốt cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2023 – 2024.
 8. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2024 – 2025.
 9. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tốt giải thưởng sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam năm 2024.
 10. Tiếp tục thực hiện kết luận số 980-TB/TU ngày 18/7/2023 của Tỉnh uỷ Nghệ An về thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
 11. Đề xuất các nhiệm vụ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức pháp luật vào đời sống, tạo chuyển biến mới trong xây dựng và phát huy vị thế, vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Nghệ An.
 12. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An khoá VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An.

Tác giả bài viết: Quang Vinh - Thu Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây