Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ hai - 19/07/2021 23:42 681 0
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc vào ngày 4.7.2021
Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII điều hành khai mạc kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đặt ra cho HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm vụ rất to lớn, nặng nề đòi hỏi sự kịp thời, chủ động, sáng tạo, nỗ lực quyết tâm hành động. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng. Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ mới.
Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh. Theo báo cáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNĐ các cấp tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua, 98,93% cử tri tỉnh Nghệ An đã bầu 83/83 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đánh giá cho thấy, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa mới cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.
Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu đại biểu có mặt.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các ông: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ 100% số phiếu đại biểu có mặt.
Sau khi thống nhất thông qua nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã tiến hành bầu Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh, thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh chân thành gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí cho rằng: Sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với sự ủng hộ của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà sẽ là nguồn động lực cổ vũ, giúp chúng tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chặng đường sắp tới. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: nhiệm vụ được giao là rất vinh dự, gắn liền với đó là trách nhiệm lớn trước các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trước cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Trách nhiệm đó càng nhân lên khi Nghệ An là một tỉnh rộng, dân số đông, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Với chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa và phát huy những thành quả của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả chức năng giám sát; nâng cao năng lực và phát huy hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, nhất là ưu tiên ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, có tính động lực trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm, năng lực và chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, đóng góp tích cực, quan trọng vào công cuộc phát triển, hội nhập của tỉnh.
Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: “Về nhiệm vụ trước mắt, tôi sẽ cùng với tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ở mức cao nhất”. 
Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh.
Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% số phiếu đại biểu có mặt. Các ông: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Các ông: Lê Ngọc Hoa; Bùi Đình Long - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị cũng đã bầu 22 đồng chí Ủy viên UBND tỉnh và bầu 32 người vào Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại kỳ họp: “Trong thời gian tới, tôi cùng các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tận tâm, tận lực và đem hết khả năng, kinh nghiệm của mình với ý thức cầu thị, học hỏi, kế thừa kết quả của các nhiệm kỳ trước để chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, thường xuyên gắn bó, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân; kịp thời giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri và các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa bằng nhiều giải pháp”. 
Trọng tâm là 18/21 nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy với trọng tâm phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 3 mũi đột phá; Tập trung chỉ đạo lãnh đạo và điều hành thực hiện hoàn thành 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh; Tập trung tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng với phương châm sử dụng nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.
Kỳ họp cũng đã nghe Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử HĐND; Xem xét và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đảm nhận trọng trách vào thời điểm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Quyết tâm chính trị cao và nỗ lực đổi mới, vượt khó của toàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đã bước đầu mang lại và được khẳng định bằng những kết quả khởi sắc về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,58%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.
Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: “Các cấp, các ngành cần tập trung tối đa, cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phải kịp thời hơn, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, phát huy tối đa vai trò sức dân hơn để ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình và đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng; kiên trì, kiên định, kiên quyết, đồng bộ, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, theo hướng “nhanh - đúng - hiệu quả”, tạo môi trường thông thoáng, chính sách thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải phóng nguồn lực, tiết kiệm nguồn lực để thúc đẩy phát triển. Quan tâm chăm lo văn hóa – xã hội, nhất là giáo dục, y tế, việc làm, chính sách an sinh cho người lao động, người có công; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.  
Đồng chí cũng đề nghị: Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là hoạt động chất vấn và xem xét, thông qua các nghị quyết; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, tích cực nắm bắt thực tiễn, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành liên quan chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo chất lượng các nội dung trình kỳ họp, nhất là công tác chuẩn bị, xây dựng các Đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.
 

Tác giả bài viết: PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây