Nghệ An có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện

Thứ hai - 18/03/2024 03:27 82 0
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh, đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 3.024.577 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 8.873.308 triệu đồng; đạt 102,71% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.
Hoàn thành các chỉ tiêu được giao hằng năm về BHXH
Trong năm 2023, các Sở, ban, ngành đã chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin của đơn vị quản lý với cơ quan BHXH để tạo cơ sở dữ liệu xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; hoàn thành 100% việc thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo đến cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh; đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng cấp; huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm.
Đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 3.024.577 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó: Số người tham gia BHXH là 385.131 người, tăng 10.687 người so năm 2022 (tăng 2,85%), đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 24,9%, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 272.341 người, tăng 7.557 người so với cuối năm 2022 (tăng 2,85%); số người tham gia BHXH tự nguyện là 112.790 người, tăng 3.130 người so với cuối năm 2022 (tăng 2,85%).
Số người tham gia BHYT là 2.911.787 người, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022 (tăng 1,18%), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93% so với dân số, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Số người tham gia BHTN là 251.742 người, tăng 8.171 người so với cuối năm 2022 (tăng 3,35%), đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 16,03%, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao.
Đến hết tháng 12/2023, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 8.873.308 triệu đồng; đạt 102,71% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, tăng 1.018.613 triệu đồng (tăng 12,97%) so với cùng kỳ năm 2022.
Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đã chỉ đạo BHXH tỉnh chú trọng công tác quản lý thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT. Kịp thời ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu NSNN và thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2023; xây dựng kịch bản thu, giảm nợ năm 2023; trong đó cụ thể mục tiêu số nợ phải giảm từng tháng, dự kiến các yếu tố ảnh hưởng tăng nợ và giảm nợ trong kỳ để đề xuất các giải pháp cụ thể cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã đề ra; giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ hàng tháng cho BHXH các huyện, thị xã. Các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị có dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT được tăng cường triển khai qua các hình thức, như: BHXH tỉnh đã thành lập các Tổ đôn đốc thu hồi nợ trực tiếp làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động, mời các đơn vị lên làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan BHXH, thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị nợ từ 2 tháng trở lên; phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An làm việc trực tiếp với đơn vị nợ kéo dài. Tính đến 31/12/2023, số tiền chậm đóng phải tính lãi là 275.718 triệu đồng, chiếm 3,01% số phải thu, thấp hơn 0,23% tỷ lệ BHXH Việt Nam giao (3,24%)
Tuy nhiên, số người tham gia BHXH, BHYT mặc dù tăng trưởng dương so với năm 2022, nhưng công tác phát triển người tham gia BHXH còn khoảng cách xa so với mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH.  Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt mục tiêu của Chính phủ đề ra tại Quyết định số 546/QĐ-TTg.
Nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải giải thể, phá sản, ngừng hoạt động… để lại số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn, việc xử lý số tiền nợ đọng đối với các đơn vị này hết sức khó khăn. Tính đến tháng 12/2023, Nghệ An có 979 đơn vị nợ khó thu với tổng số tiền nợ là 102.075 triệu đồng, chiếm 31,24% tổng số nợ toàn tỉnh…
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu BHXH năm 2024
Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh sẽ tiếp tục chủ động báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh về BHXH, BHYT; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm và đảm bảo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội về tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT năm 2024, cụ thể: Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 25,7%, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94%.
Đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động, người dân về tầm quan trọng, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng, Nhà nước.
Tích cực, chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tổ chức, thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT phù hợp tới từng nhóm chủ thể, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức, thực hiện các chính sách…
Tiếp tục duy trì và từng bước mở rộng đối tượng tham gia BHYT thông qua việc tăng cường truyền thông về sự cần thiết, tác dụng của BHYT; hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng; mở rộng phạm vi quyền lợi; thực hiện BHYT bổ sung; xây dựng chỉ tiêu thực hiện BHYT theo giai đoạn phát triển. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng hoạt động y tế cơ sở như: Đào tạo tập huấn, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật. Đặc biệt là giao cho các bệnh viện hạt nhân tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh phù hợp với nhu cầu và điều kiện của đơn vị. Đảm bảo thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong khám và điều trị; kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật và kê đơn thuốc phù hợp với tình trạng bệnh tật; đảm bảo thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh BHYT.
Tăng cường giám sát việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế, thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, nợ tiền đóng, chậm đóng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi BHYT để đảm bảo trong tổ chức thực hiện tuân thủ đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tác giả bài viết: PVTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây