Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của tỉnh về cải cách hành chính

Thứ ba - 22/03/2022 04:40 31 0
Ngày 03/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp Tỉnh.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của tỉnh về cải cách hành chính
Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết về cải cách hành chính của Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh gồm 5 nội dung lớn là:
(1) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, phát huy vai trò các đoàn thể, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về thực hiện cải cách hành chính;
(2) Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối và chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh;
(3) Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính;
(4) Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối với các Ban, Văn phòng Tỉnh uỷ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành;
(5) Đánh giá, sơ kết, tổng kết và công tác thi đua việc thực hiện các nghị quyết.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về cải cách hành chính
Để triển khai các nội dung này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:
Thứ nhất: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính cấp Đảng bộ Khối và cấp cơ sở; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực được phân công theo quy định. Đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính thành một nội dung trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ.
Thứ hai: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Trong đó sẽ tập trung bổ sung, sửa đổi Bộ thủ tục hành chính Đảng; số hóa dữ liệu quản lý đảng viên, đoàn viên, hội viên; ban hành Sổ tay đảng viên điện tử.
Thứ ba: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm của đảng viên gắn với chất lượng đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 100% cấp uỷ, phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn triển khai ứng dụng công nghệ số phục vụ lãnh đạo, quản lý, cung cấp dịch vụ công, kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu trên phạm vi toàn ngành, toàn tỉnh; phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) của tỉnh; Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Hàng năm, mỗi đơn vị đăng ký số hóa ít nhất 01 nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Thứ tư: Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất đối với tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ cải cách hành chính.
Thứ năm: Đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính thành một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Tổ chức tốt việc khen thưởng định kỳ, khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CCHC; đồng thời xử lý, kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết 05 NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức vào ngày 16/02/2022 bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Khối. Hiện nay, Đảng bộ Khối đang triển khai cho cán bộ, đảng viên trong Khối ký cam kết thực hiện cải cách hành chính gắn với ký cam kết nêu gương năm 2022.

Tác giả bài viết: Kim Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây