Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Thứ tư - 08/05/2024 03:46 48 0
Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể:
Đến năm 2030: Ứng dụng công nghệ sinh học rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, nhằm thay đổi căn bản trong các ngành sản xuất, đặc biệt các ngành có thế mạnh như nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường; duy trì hiệu quả việc bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Untitled-1.jpg
Sản xuất cà chua trong nhà lưới ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Trân Châu

Đến năm 2045: Tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại khu vực Bắc Trung Bộ, có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, nhân lực đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ của nền công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết số 189/NQ-CP, ngày 16/11/2023 của Chính phủ; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Kịp thời khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hiệu quả.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 189/NQ-CP, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể; đồng thời, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 189/NQ-CP vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các địa phương và của các cơ quan, ban, ngành để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh chú trọng đa dạng các hình thức tuyên truyền, giới thiệu những thành quả, thành tựu công nghệ sinh học; chủ động tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học;

Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, hình thành nguồn cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng;

Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, đảng đoàn, ban cán sự đảng căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW).

Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể: - Đến năm 2030: Ứng dụng công nghệ sinh học rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực, nhằm thay đổi căn bản trong các ngành sản xuất, đặc biệt các ngành có thế mạnh như nông nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường; duy trì hiệu quả việc bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đến năm 2045: Tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia tại khu vực Bắc Trung Bộ, có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, nhân lực đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ của nền công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết số 189/NQ-CP, ngày 16/11/2023 của Chính phủ; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Kịp thời khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hiệu quả.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 189/NQ-CP, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể; đồng thời, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 189/NQ-CP vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các địa phương và của các cơ quan, ban, ngành để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh chú trọng đa dạng các hình thức tuyên truyền, giới thiệu những thành quả, thành tựu công nghệ sinh học; chủ động tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học;

Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống, hình thành nguồn cơ sở dữ liệu về công nghệ sinh học; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng;

Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, đảng đoàn, ban cán sự đảng căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đức Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây